Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W SIERPCU

mł. insp. Mariusz Kryszkowski

lub wyznaczony przez niego

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SIERPCU

mł. insp. Krzysztof WitkowskiPRZYJMUJĄ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

 

CODZIENNIE W GODZINACH  od 7.30 do 15.30,

A W KAŻDĄ ŚRODĘ do GODZINY 17.00.

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu przy ul. Kilińskiego 24C.  Wskazane jest wcześniejsze zapisanie na rozmowę pod nr tel. 24 265-82-02 lub osobiście w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu (I piętro, pokój nr 32). 

 

Naczelnicy Wydziałów, ich Zastępcy lub Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu przy ul. Kilińskiego 24C od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 15.30.

 

*w sprawach osobowych, policjantów i pracowników KPP w Sierpcu oraz jednostkach podległych Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu przyjmuje po wyczerpaniu obowiązującej drogi służbowej.

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

lub wyznaczony przez niego

I ZASTĘPCA KOMENDANTA lub ZASTĘPCY KOMENDANTA

 

PRZYJMUJĄ OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:

 

W KAŻDY WTOREK W GODZINACH od 13.00 do 17.30

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59. Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę pod nr tel. 48 345 22 02 lub osobiściew sekretariacie Komendanta Wojewódzkiego Policji (II piętro, pokój nr 200).

Policjanci lub pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiuprzy ul. 11 Listopada 37/59 (łącznik) I piętro, pokoje nr 110, 111 i 112:

·   w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.30,

·   w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30.

 

Ponadto, interesanci przyjmowani są przez komendantów miejskich i powiatowych Policji w wyznaczonych przez nich dniach i godzinach.

 

Komendant Główny Policji wyznaczył I Zastępcę oraz Zastępców Komendanta Głównego Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki w godzinach 15.00 - 17.00, po uprzednim zgłoszeniu – telefonicznym na numer telefonu skargowego, tj. 22 601-22-72 lub w ramach przyjęć interesantów podczas dyżuru skargowego pełnionego przez funkcjonariuszy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP.

 


Ochrona prawna skarżącego

Art. 225 § 1 KPA

 „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.”

 

„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje'.

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

 

 

 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji 11.02.2010
Data modyfikacji 29.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kosiorek
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kosiorek
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kosiorek
do góry