Status Prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu określają:

 
  1. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.
  2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

Metryczka

Data publikacji 20.10.2008
Data modyfikacji 22.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kosiorek
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kosiorek
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Słupecki
do góry